Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5
Class
Teacher
Classroom
Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5 Škvárová Ivana
0
7:00 - 7:45
1
8:00 - 8:45
2
8:55 - 9:40
3
10:00 - 10:45
4
10:55 - 11:40
5
11:50 - 12:35
6
12:45 - 13:30
7
13:35 - 14:20
8
14:25 - 15:10
9
15:10 - 16:00
10
16:00 - 17:00
11
17:00 - 18:00
12
18:00 - 19:00
13
19:00 - 20:00
14
20:00 - 21:00
15
21:00 - 22:00
Mon
6.B Ang2
UAJ1
ANJ
8.B Ang2
UAJ1
ANJ
9.B Ang2
UAJ1
ANJ
6.A Ang2
UAJ1
ANJ
6.A Chl
TV2
TEV
7.A Ang2
UAJ1
ANJ
7.A AKV
7.B AKV
7.A
KaV
7.A AKV
7.B AKV
7.A
KaV
Tue
7.A Ang2
UAJ1
ANJ
8.A Ang2
UAJ1
ANJ
8.B Ang2
UAJ1
ANJ
6.B Ang2
UAJ1
ANJ
3P
3P
3P
Suplovací pohotovost POH
Wed
6.A Ang2
UAJ1
ANJ
8.A Ang2
UAJ1
ANJ
9.B Ang2
UAJ1
ANJ
3P
3P
Thu
6.A Ang2
UAJ1
ANJ
9.B Ang2
UAJ1
ANJ
Fri
8.B Ang2
UAJ1
ANJ
7.A Ang2
UAJ1
ANJ
8.A Ang2
UAJ1
ANJ
6.B Ang2
UAJ1
ANJ
6.A Chl
TV1
TEV
Powered by